Uutiset

Muistutus hakea korvauksia työterveyshuollon kustannuksista

Lomakkeen täyttäminen

 

Työnantajalla on tilikauden päättymisen jälkeen 6 kuukautta aikaa hakea korvauksia työterveyshuollon kustannuksista. Jos tilikausi on päättynyt 31.12.2020, korvaushakemus tulee lähettää Kelaan viimeistään kesäkuun 2021 loppuun mennessä. Hakemuksessa esitetyt kustannukset on pystyttävä toteamaan työnantajan kirjanpidosta.

Jos käyttää hakemuksen pohjana esitäytettyä hakemusta, jossa on jo työnantajakohtaiset työterveyshuollon kustannus- ja toimintatiedot, varmista, että jokaiseen kohtaan on vastattu ja täydennä puuttuvat tiedot.

Osa työpaikan yhteistyötä

Työpaikalla korvaushakemuksen käsittely on osa työpaikan yhteistyötä. Työnantajan tulisi varata työsuojelutoimikunnalle, työsuojeluvaltuutetulle tai vastaavalle työpaikan yhteistoimintataholle mahdollisuus antaa vapaamuotoinen lausunto työterveyshuollon korvaushakemuksesta. 

Työterveyshuollon korvaushakemuksen voi tehdä verkossa

Työterveyshuollon korvausten asiointipalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella. Verkkohakemuksen täyttämistä helpottaa, jos työterveyshuolto lähettää hakemuksen pohjatiedot sähköisesti Kelaan.

Ohjeita Kelan sivuilla